ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line

11/62 : รายละเอียดเงินรางวัลและเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการจัดบูธในระดับต่างๆ
14 สิงหาคม 2562 13:52   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 111   มีการแก้ไข  

Document-page-001

Document-page-001

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน