ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line

31/62 : เพลง มาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
17 กันยายน 2562 12:57   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 60  

https://www.youtube.com/watch?v=mCrHGPV_6tw&feature=youtu.be

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน