ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line

27/62 : ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2562
2 กันยายน 2562 20:59   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 182   มีการแก้ไข  


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน