ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

นายประพัทธ์ ธรรมวงศา

สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
หัวหน้าส่วนราชการ
ผลงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ติดต่อ
โทร.999-9999999
ทำเนียบผู้บริหาร
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
19 พ.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน