ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ก.ย. 62  31/62 : เพลง มาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
17 ก.ย. 62  30/62 : ภาพพิธีรับโล่พระราชทาน. และการประชุมวิชาการระดับประเทศสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย. 4-6 กันยายน 2562 ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา. อำเภอสัตหีบ. จังหวัดชลบุรี
8 ก.ย. 62  29/62 : ไฟล์บรรยายของวิทยากรในงานประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
2 ก.ย. 62  28/62 : ทำเนียบบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น รพ.สต. สสอ.ดีเด่น ประจำปี 2562
2 ก.ย. 62  27/62 : ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2562
30 ส.ค. 62  26/62 : ระเบียบแข่งขันฟุตบอล 7 คน สมาคมฯ
30 ส.ค. 62  25/62 : ขอเรียนเชิญเข้ารับโล่รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น และโล่ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนฯ ประจำปี 2562
28 ส.ค. 62  24/62 : ขอเชิญรับโล่รางวัลพระราชทานฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ประจำปี 2562
28 ส.ค. 62  23/62 : ขอเชิญรับโล่รางวัลพระราชทานฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปี 2562
26 ส.ค. 62  22/62 : หนังสือ สสท 3462 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีมุทิตา
26 ส.ค. 62  21/62 : หนังสือ สสท 3362 ขอความร่วมมือ สื่อ ประชาสัมพันธ์
26 ส.ค. 62  20/62 : หนังสือ สสท 3262 ขอเชิญประชุม กก ประกวดผลงานวิชาการ
26 ส.ค. 62  19/62 : หนังสือ สสท 3162 ขอเชิญจัดบูธนิทรรศการ
26 ส.ค. 62  18/62 : หนังสือ สสท 3062 เชิญผู้สนับสนุนรับโล่รางวัล
26 ส.ค. 62  17/62 : หนังสือ สสท 2962 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี
26 ส.ค. 62  16/62 : หนังสือ สสท 2862 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี
26 ส.ค. 62  15/62 : หนังสือ สสท 2762 แจ้งผลการประเมินคัดเลือก ปี 62
26 ส.ค. 62  14/62 : หนังสือ สสท 2662 ขอเชิญวิทยากรสภาการสาธารณสุข
26 ส.ค. 62  13/62 : กำหนดการประชุมวิชาการระดับประเทศ
19 ส.ค. 62  12/62 : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชสท 62-63

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เพลงมาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ลิงค์ Banner
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ศจย ควบคุมยาสูบ
คกก สุขภาพแห่งชาติ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขปลอดเหล้า
สุขภาพภาคประชาชน
สพช
รายงานสถานการณ์สุขภาพไทย
วารสารหมออนามัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
สภาการสาธารณสุขชุมชน
สมาคมหมออนามัย
สสส
สืบสานพระราชดำริ
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
เว็บหน่วยงาน

Copyright@2015 THAPHA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
จำนวนผู้เข้าชม | วันนี้ : 37 | สัปดาห์นี้ : 285 | ทั้งหมด : 37274
สร้างหน้านี้ใน 2.166 วินาที

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน