กิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561   โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด .. คลิก !!
ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ส.ค. 60  43/60 : แบบฟอร์มหนังสือเชิญ ประชุมชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2560
20 ส.ค. 60  42/60 : หนังสือ ชสท 9260 ส่งประกาศผลการประเมินคัดเลือก ปี 2560 ให้ประธาน ชสท ทุกระดับ
20 ส.ค. 60  41/60 : หนังสือ ชสท 8760 เชิญจัดบูธนิทรรศการ ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขระดับประเทศไทย ปี 2560
20 ส.ค. 60  40/60 : หนังสือ ชสท 8660 เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชมรม สสอ.ระยอง รพ.สต.ท่าทอง
20 ส.ค. 60  39/60 : หนังสือ ชสท 8560 เชิญ คณะกรรมการ ประชุมชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ 24 ส.ค.60
20 ส.ค. 60  38/60 : หนังสือ ชสท 8460 เชิญร่วมเป็นเกียรติ และประชุมชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2560
20 ส.ค. 60  37/60 : หนังสือ ชทส 7960 ขอเชิญรับรางวัล ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2560
20 ส.ค. 60  36/60 : กำหนดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งปรเทศไทย 24 - 26 ส.ค.60
20 ส.ค. 60  35/60 : สรุปผลการประเมินคัดเลือก รพ.สต. สสอ. ดีเด่น ปี 2560 เรียงตามระดับประเทศ ภาค เขต จัวหวัด
20 ส.ค. 60  34/60 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2560)
15 ส.ค. 60  33/60 : ขอเชิญสมัครและเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน (กีฬาเชื่อมความสามัคคี) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
15 ส.ค. 60  32/60 : หนังสือเชิญ ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง และการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
15 ส.ค. 60  31/60 : หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2560
15 ส.ค. 60  30/60 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
13 ส.ค. 60  29/60 : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ "แข่งกอล์ฟการกุศล" (ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟกุมภวาปี)
13 ส.ค. 60  28/60 : เส้นทางการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560
8 ส.ค. 60  27/60 : โครงการประชุมวิชาการ “ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง” และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
2 ส.ค. 60  26/60 : โครงการประชุมเสวนา “การแพทย์ปฐมภูมิและคณะกรรมการสุขภาพระดับอาเภอในฝันกับความท้าทายด้านบทบาทและ สมรรถนะวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการร่วมขบวนขับเคลื่อนนโยบาย”
1 ส.ค. 60  25/60 : การประกวดผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประชุมวิชาการฯ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค.60 ปีงบประมาณ 2560
16 ก.ค. 60  23/60 : สำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลแจ้งความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนทุนที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์บรรจุเป็นข้าราชการ

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เพลงมาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ลิงค์ Banner
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ศจย ควบคุมยาสูบ
คกก สุขภาพแห่งชาติ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขปลอดเหล้า
สุขภาพภาคประชาชน
สพช
รายงานสถานการณ์สุขภาพไทย
วารสารหมออนามัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
สภาการสาธารณสุขชุมชน
สมาคมหมออนามัย
สสส
สืบสานพระราชดำริ
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
เว็บหน่วยงาน

Copyright@2015 THAPHA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
จำนวนผู้เข้าชม | วันนี้ : 9 | สัปดาห์นี้ : 638 | ทั้งหมด : 3189
สร้างหน้านี้ใน 0.077 วินาที

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน